Коннов і Созановський — Ми консультуємо клієнтів в різних сферах бізнесу

Фінансовий сектор економіки України зазнавав стрімкого розвитку до третього кварталу 2008 року, який почався ще у 1991 році з прийняттям Закону України «Про банки і банківську діяльність». Але з кінця 2008 року банківський сектор почав функціонувати в умовах наростання кризових явищ, підвищеної нестабільності, невизначеності на світових фінансових ринках та зниження доступу до фінансових ресурсів.  Це стало підставою для наступних змін на ринку фінансових послуг та посилення моніторингу діяльності банків. Однак за офіційними даними головної фінансової установи країни – Національного банку України, основні показники банківської системи демонстрували позитивну динаміку зростання протягом усього 2008 року.  

Українська банківська система є дворівневою структурою, що складається з Національного банку України й комерційних банків різних форм власності, включаючи Експортно-Імпортний Банк і Ощадний банк, що перебувають у державній власності. З 1 січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти обліку й статистики. Сьогодні майже 190 банків надають послуги із здійснення різноманітних фінансових операцій в Україні. В 2008 році кількість банків з іноземними інвестиціями досягла 50, вісімнадцять з яких повністю перебувають у власності іноземних компаній. Власний капітал банків у 2008 році зріс на 62,7% у порівнянні з 2007 роком і склав 103,2 млрд. гривень. Для іноземних інвесторів привабливість банківського сектору залишається високою. На сьогодні частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків складає майже 36%. Ці дані свідчать про динамічний розвиток української банківської системи на відміну від банківського законодавства. 

Недосконале законодавство й, зокрема, суперечливі норми, що регулюють здійснення фінансових операцій, вимагають глибоких знань, як у самому секторі економіки, так і у відповідних галузях законодавства. Спеціалісти з фінансового права адвокатської контори «Коннов і Созановський» надають комплексні й орієнтовані на рішення поставлених завдань  юридичні консультації, як фінансовим установам, так і їх клієнтам. Знання ринку та відповідного законодавства дають нашим юристам можливість надавати юридичні послуги банкам, інвестиційним фондам, страховим компаніям, компаніям з управління майном, пенсійним фондам і т.д. Добре орієнтуючись у діловому середовищі, ми ретельно розробляємо інноваційні і практичні рішення для наших клієнтів. Ми консультуємо з питань розвитку структури бізнесу, злиття і поглинання, операцій із цінними паперами та іншим майном, податкового планування, вирішення спорів і т. д. До сфери нашого юридичного обслуговування відносяться питання купівлі акцій за участю українських банків, а також створення нових банків з іноземним капіталом, їх філій та представництв. З огляду на прагнення іноземних інвесторів і українських компаній захистити свої інтереси у процесі ведення бізнесу на нестабільному українському ринку, ми надаємо нашим клієнтам консультації щодо різних видів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи заставу, іпотеку, банківські гарантії тощо і т.д.

 

Банківська система Російської Федерації включає в себе Банк Росії, кредитні організації, а також філії і представництва іноземних банків.

З метою вступу до СОТ Росія змушена проводити більш ліберальну політику відносно іноземних банків, законодавчо послаблювати вимоги для  їх вступу на російський ринок банківських послуг. У результаті, число банків з іноземним капіталом у Росії неухильно зростає, як і зростає кількість операцій зі злиття та поглинання в банківській сфері.

Недосконале законодавство і, зокрема, суперечливі норми, що регулюють здійснення фінансових операцій, вимагають глибоких знань, як у самому секторі економіки, так і у відповідних галузях законодавства.

Юристи адвокатської контори «Коннов і Созановський» надають комплексні й орієнтовані на вирішення поставлених завдань юридичні консультації, як фінансовим установам, так і їх клієнтам. Володіючи знаннями ринку і відповідного законодавства, наші юристи надають юридичні послуги банкам, інвестиційним фондам, страховим компаніям, компаніям, що здійснюють управління майном, пенсійним фондам, фондам управління нерухомістю і т. д. Добре орієнтуючись у діловому середовищі, ми ретельно розробляємо інноваційні й застосовні на практиці рішення для наших клієнтів. Ми консультуємо з питань розвитку структури бізнесу, злиття та поглинання, операцій з цінними паперами та іншим майном, податкового планування, вирішення спорів і т. д. До сфери нашого юридичного обслуговування входять питання покупки акцій за участю російських банків, а також створення нових банків з іноземним капіталом. З огляду на інтерес іноземних інвесторів і російських компаній до різних методів захисту своїх інтересів у процесі ведення бізнесу на такому нестабільному з політичної і економічної точки зору російському ринку, ми надаємо нашим клієнтам консультації щодо різних видів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи заставу, іпотеку, банківські гарантії.
 

 

 

 

Провідний юрист Основна практика Офіс Посада  
Дербал Євгенія Миколаївна Податкове право Київ (Україна) Партнер
Яремчук Олена Михайлівна Корпоративне право Київ (Україна) Партнер
Коннов Сергій Володимирович Корпоративне право Київ (Україна) Старший партнер
Глуховська Тетяна Владиславівна Право інтелектуальної власності Київ (Україна) Партнер
Іванов Олексій Володимирович Корпоративне право Київ (Україна) Керуючий партнер
Покотило Олексій В'ячеславович Господарське й договірне Київ (Україна) Партнер