Коннов і Созановський — Ми консультуємо клієнтів в різних сферах бізнесу

Інвестиції є надзвичайно важливою економічною категорією і відіграють значну роль в стабільному розвитку економіки, розширенні і модернізації виробництва і забезпеченні стійкого економічного зростання в цілому. В Україні інвестиційний клімат у 2008 році був достатньо сприятливим для капіталовкладень. За даними Державного комітету статистики, приріст прямих іноземних інвестицій за перші три квартали 2008 року склав 8079,4 мільйона доларів США, що на 54,2% більше ніж за аналогічний період 2007 року. За обсягом іноземних інвестицій лідерами в 2008 році стали наступні галузі національної економіки: переробна промисловість, фінансовий сектор, торгівля і будівництво. Вступ України до СОТ у 2008 році значно покращив інвестиційну привабливість країни.

Однак фінансово-економічна криза, яка розгорнулась наприкінці 2008 року, не могла не позначитись на настроях інвесторів, що призвело до зменшення інвестиційних потоків у національну економіку. В той же час економічна ситуація, що склалася, створює ряд можливостей для стратегічного інвестування в проекти, які обіцяють отримання прибутку в довгостроковій перспективі.

Оскільки основну роль у регулюванні інвестицій в Україні та захисті прав і інтересів інвесторів відіграє національне законодавство, важливим є продумане структурування інвестиційних проектів з юридичної точки зору.

Юристи адвокатської контори «Коннов і Созановський» мають глибокі теоретичні знання і значний досвід у питаннях інвестування і надавали юридичні консультації щодо ряду інвестиційних угод у різних сферах бізнесу. Наші спеціалісти допомагають клієнтам у виборі оптимальних інструментів та способів інвестування, проводять юридичний аналіз ризиків, пов’язаних з участю у конкретних інвестиційних програмах, представляють інтереси клієнтів у різних державних органах.

Останнім часом інвестиційна політика Росії була націлена на залучення іноземного капіталу шляхом покращення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. Варто зазначити, що Росії вдалось зарекомендувати себе як країну з ринком, що динамічно розвивається, політичною та економічною стабільністю, що, в свою чергу, значно підвищило інтерес потенційних інвесторів. Не дивно, що економіка країни почала переживати інвестиційний бум, який продовжувався до 2008 року.

Але внаслідок прояву негативних тенденцій у світовій економіці інвестиційний інтерес до російської економіки значно знизився. Згідно з даними Федеральної служби державної статистики, обсяг іноземних інвестицій, які надішли в Росію за перші дев’ять місяців 2008 року, був менше на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2007 року. Таке зниження обумовлене зростанням ризику інвестиційних вкладень на фоні сповільнення зростання світової економіки.

У той же час існуючі економічні умови не виключають можливість для ефективного довгострокового інвестування, а скоріше навпаки – сприяють цьому. Адже в умовах економічного спаду інвестору надається унікальна можливість об’єктивно оцінити і придбати потенційні бізнес-проекти й активи за їх реальною вартістю.

Юристи адвокатської контори «Коннов і Созановський», що виконують юридичний супровід діяльності компаній у різноманітних сегментах ринку, мають глибокі теоретичні знання і широкий досвід у сфері інвестування в різні галузі економіки. Наші спеціалісти допомагають клієнтам у виборі оптимальних способів і інструментів для здійснення інвестицій, проводять юридичний аналіз ризиків, пов’язаних з участю у конкретних інвестиційних програмах, представляють інтереси клієнтів у різних державних органах.

 

 

Провідний юрист Основна практика Офіс Посада  
Дербал Євгенія Миколаївна Податкове право Київ (Україна) Партнер
Яремчук Олена Михайлівна Корпоративне право Київ (Україна) Партнер
Коннов Сергій Володимирович Корпоративне право Київ (Україна) Старший партнер
Глуховська Тетяна Владиславівна Право інтелектуальної власності Київ (Україна) Партнер
Іванов Олексій Володимирович Корпоративне право Київ (Україна) Керуючий партнер
Кочергіна Олена Миколаївна Комерційне право, нерухомість, будівництво та земельне право Київ (Україна) Партнер
Покотило Олексій В'ячеславович Господарське й договірне Київ (Україна) Партнер